Obsah

Archív zpravodajů

Odběr zpravodaje

Kontakt

Pro náš dům, z.s.

Veveří 102

616 00 Brno

IČ: 01307436

info@pronasdum.cz

www.pronasdum.cz

www.ospronasdum.cz

Nová zelená úsporám

V programu Nová zelená úsporám je možné získat podporu na opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů na území celé ČR či bytových domů v Praze, náhradu neekologického zdroje tepla, instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů či výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností. Čerpat podporu lze také na zpracování odborného posudku nebo na zajištění technického dozoru. Vlastníci bytových domů mimo Prahu mohou žádat o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Aktuálně běží 2. výzva pro podávání žádostí o poskytnutí podpory pro vlastníky bytových domů na opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů, výměnu neekologických zdrojů tepla na vytápění, instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla a na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů.

Dotace je určena pro bytové domy v Praze. Žádosti je možné podávat do konce roku 2021 nebo do vyčerpání alokace.

Kdo může o podporu zažádat

Oprávněnými žadateli a příjemci podpory jsou vlastníci bytových domů na území hl. m. Prahy, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby, např. tedy:

 • fyzické osoby podnikající i nepodnikající
 • společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ")
 • pověřený spoluvlastník bytového domu
 • pověřený vlastník jednotky
 • správce svěřenského fondu 
 • bytová družstva (dále jen „BD")
 • města a obce (včetně městských částí)
 • případně další právnické osoby

Způsob podání žádosti

Žádost o poskytnutí podpory se podává výhradně elektronicky prostřednictvím online formuláře žádosti dostupného na webových stránkách programu www.novazelenausporam.cz

Základní pravidla

 • žádat je možné před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření.
 • celková výše podpory na jednu žádost je v oblasti podpory A nebo i v kombinaci více opatření z oblasti podpory A a C omezena na max. 30 % řádně doložených způsobilých výdajů. U samostatného opatření z oblasti podpory C je celková výše podpory na jednu žádost omezena na max. 25% řádně způsobilých doložených výdajů. Pro posouzení způsobilosti výdajů je stanoveno rozhodné datum 24 měsíců před datem evidence žádosti a zároveň ne dříve než 1. 1. 2015.
 • na jeden bytový dům lze uplatnit jen jednu žádost, ta ale může obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí podpory.

Chcete si vyzkoušet zdali byste dosáhli na dotace? Zkuste KALKULAČKU, která to vypočte za vás.