Obsah

Archív zpravodajů

Odběr zpravodaje

Kontakt

Pro náš dům, z.s.

Veveří 102

616 00 Brno

IČ: 01307436

info@pronasdum.cz

www.pronasdum.cz

www.ospronasdum.cz

Financování energetických revitalizací bytových domů z programu IROP

Integrovaný regionální operační program (IROP) nabízí od letošního června rozšířené možnosti pro financování energeticky úsporných revitalizací bytových domů mimo území hlavního města Prahy.
 
Nově je možné financovat např. výměnu starých plynových kotlů za nové, výměnu elektrického vytápění, náhradu lokálních zdrojů v jednotlivých bytech za jeden hlavní zdroj (kotel na biomasu, tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel nebo jednotku pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla), nebo připojení domu k soustavě zásobování tepelnou energií. Nejžádanější podpora (95 % předložených žádostí) je ale na zateplení obvodových konstrukcí a výměnu oken. Podporu je možné poskytnout jak na panelové, tak i nepanelové bytové domy. Domy, které jsou kulturní památkou anebo se nacházejí v památkové zóně nebo v památkové rezervaci, mají z důvodů památkové ochrany snížené požadavky na splnění technických kritérií.
 
Ke konci srpna je evidováno v 37. výzvě „Energetické úspory v bytových domech II“ více než 800 žádostí o podporu. Z tohoto počtu připadá zhruba čtvrtina na obce (dle statistických údajů v ČR obce a stát vlastní pouze 15,5 % obydlených bytových domů). Celkem předložilo žádost o podporu 117 obcí ze všech krajů ČR (nejvíce v Moravskoslezském, Olomouckém a Ústeckém kraji). Z hlediska objemu podpory je zastoupení obcí v 37. výzvě ještě výraznější: z celkového objemu podpory (příspěvku EU) v administrovaných žádostech ve výši 1,44 mld. Kč představuje podíl obcí 515 mil. Kč. Kromě příspěvku EU mají obce podle pravidel spolufinancování nárok na podíl ze státního rozpočtu. Podpora je tak v závislosti na provedených opatřeních a úspoře energie ve výši 31,5 nebo 42 % z celkových způsobilých výdajů. Výše podpory není omezena maximálními výdaji na jednotku plochy zateplované konstrukce nebo na kW výkonu zdroje tepla.
 
Aktuálně již byly proplaceny např. žádosti o podporu Společenství vlastníků jednotek v Šumperku na zateplení a výměnu oken v bytovém domě o 77 bytech s podporou ve výši 2,6 mil. Kč, soubor 3 bytových domů se 102 byty v Ostravě-Hrabůvce s podporou ve výši 1,8 mil. Kč, nebo projekt bytového družstva v Libereckém kraji na zateplení obvodových konstrukcí a výměnu oken malého bytového domu o 6 bytových jednotkách s celkovou podporou 480 tis. Kč. Žádosti o podporu je možné v 37. výzvě podávat do 30. listopadu letošního roku. Od prosince je ale plánováno vyhlášení nové výzvy na obdobná opatření. Příjemci podpory mohou být také společenství vlastníků jednotek a ostatní vlastníci bytových domů s výjimkou fyzických osob nepodnikajících. Příští výzva bude otevřená také pro bytová družstva, jako správce bytových domů.
 
Informace o výzvě č. 37 „Energetické úspory v bytových domech II“ naleznete na webu IROP.
 
Projektové záměry a podmínky výzvy lze konzultovat na regionálních pracovištích Centra pro regionální rozvoj. Kontakty jsou k dispozici na stránkách www.crr.cz v sekci Kontakty IROP.
 
Můžete se také obrátit přímo na nás, kontaktovat nás můžete prostřednictvím e-mailu: info@pronasdum.cz
 
Článek je převzatý ze Zpravodaje IROP.